Wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich SGGW do uczelni europejskich w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/16

Erasmus+Informujemy o możliwości zgłaszania planowanych wyjazdów dydaktycznych do uczelni europejskich w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016.

Wymiana nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+ może być realizowana wyłącznie z uczelniami z krajów członkowskich UE, trzech państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz Turcji i Macedonii jako państw kandydujących, posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) ważną w roku akademickim 2015/16, z którymi zostały/zostaną podpisane umowy bilateralne przewidujące wymianę nauczycieli akademickich (wykaz umów).

Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej. Przed wyjazdem nauczyciel akademicki jest zobowiązany określić program dydaktyczny realizowany w zagranicznej uczelni, poprzez wypełnienie dokumentu „Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement”, który musi zostać zatwierdzony zarówno przez SGGW jak i uczelnię przyjmującą.

W załączeniu :

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015  w sprawie zaniechania  poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2015 poz. 1176), stypendia na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ zostały zwolnione z podatku.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Martą Tymińską – Koordynatorem Uczelnianym Programu Erasmus+

Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW
tel. 22 59 31049, e-mail: marta_tyminska@sggw.pl