Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


System jakości kształcenia

poniedziałek 30.10.2017

Dokumenty Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywności:

1. Prezentacja Wydziału Nauk o Żywności

2. Strategia Wydziału Nauk o Żywności

3. Polityka Jakości Kształcenia

4. Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia  Jakości Kształcenia

5. Procedura Zapewnia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

6. Kalendarz Jakości na Wydziale Nauk o Żywności

Instrukcja 1: Studencka Praktyka Zawodowa – Regulamin

Załącznik 1: Umowa o prowadzeniu Studenckiej Praktyki Zawodowej

Załącznik 2: Dziennik Studenckiej Praktyki Zawodowej

Załącznik 3: Ramowy Program Studenckiej Praktyki Zawodowej

Załącznik 4: Podanie o możliwości realizacji Studenckiej Praktyki Zawodowej

Załącznik 5: Instrukcja organizacji i zarządzania Studenckiej Praktyki Zawodowej (dla studentów)

Załącznik 6: Instrukcja organizacji i zarządzania Studenckiej Praktyki Zawodowej (dla nauczycieli akademickich)

Załącznik 7: Podanie o wyrażenie zgody na zaliczenie Studenckiej Praktyki Zawodowej

Instrukcja 2: Hospitacje zajęć dydaktycznych

Załącznik 1: Raport hospitacyjny

Załącznik 2: Plan hospitacji zajęć dydaktycznych

 

 


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -