dr Małgorzata Kowalska

Wniosek: WNIOSEK
Autoreferat: Autoreferat
Skład komisji: przewodniczący: prof. dr hab. Zdzisław Targoński
sekretarz komisji – dr hab. Krzysztof Dasiewicz
recenzent – prof. dr hab. Tadeusz Antczak
recenzent – dr hab. Ewa Domian, prof.
recenzent – prof. dr hab. Grażyna Lewandowicz
członek komisji – dr hab. Marek Adamczak, prof.
członek komisji – prof. dr hab. Andrzej Orzeszko
Data wszczęcia postępowania:  25.05.2015 r.
Harmonogram:  Harmonogram
Uchwała:  Uchwała i uzasadnienie