Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


wtorek 9.05.2017

 

 1. 2- Propanol
 2. 2(3)-tert-Butylo-4-hydroksyanizol
 3. 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl
 4. 2,6-Di-tert-butylo-4-metylofenol
 5. aceton
 6. acetonitryl
 7. alaniny siarczan
 8. boraks_10h
 9. chloroform
 10. cykloheksan
 11. cynku_siarczan_7h (1)
 12. etanol_96
 13. eter tert-Butylowo-metylowy
 14. eter_dietylowy
 15. eter_naftowy_40_60
 16. EtOHacetonówka
 17. etylu octan
 18. fenoloftaleina_2
 19. formaldehyd
 20. fuksyna zasadowa
 21. gliceryna bezwodna
 22. glinu_tlenek_prazony
 23. Heksan – frakcja z nafty
 24. Izooktan
 25. kobaltu_siarczan_7h
 26. Krzemu tlenek
 27. kw etylenodiamino…sól Na-Ca 2hydr
 28. Kwas 2,2′-azyno-bis(3-etylobenzotiazolino-6-
 29. Kwas (±)-6-hydroksy-2,5,7,8-tetrametylochromano-
 30. kwas ferulowy
 31. kwas octowy lodowaty
 32. Kwas siarkowy (VI) min. 95%
 33. Kwas solny 35 – 38%
 34. kwas_azotowy_0_1mol_titr
 35. kwas_benzoesowy
 36. kwas_borowy
 37. kwas_cytrynowy_1h (1)
 38. kwas_solny_0_1mol_titr
 39. kwaśny węglan sodu
 40. magnezu_azotan_6h
 41. magnezu_chlorek_6h
 42. magnezu_siarczan_7h (1)
 43. magnezu_tlenek
 44. metanol
 45. miedzi_siarczan_5h
 46. nadsiarczan potasu
 47. n-heksan
 48. Niklu (II) siarczan 6 . hydrat
 49. odczynnik_folin_ciolteua
 50. odczynnik_wijsa
 51. p-Anizydyna
 52. piasek morski
 53. Poly(propylene glycol)Mn2000
 54. poly(propylene glycol)Mn 725
 55. Potasu heksacyjanożelazian (II) 3 . hydrat
 56. potasu_chlorek
 57. potasu_heksacyjanozelazian_III
 58. potasu_jodek
 59. potasu_siarczan
 60. potasu_sodu_winian_4h
 61. potasu_weglan
 62. potasu_wodorotlenek
 63. potasu_wodorotlenek_0_1mol_titr
 64. roztwór buforowy 4pH
 65. roztwór buforowy 7pH
 66. roztwór buforowy 9pH
 67. skrobia rozpuszczalna
 68. smar silikonowy
 69. sodu fosforan 12h
 70. sodu_chlorek
 71. sodu_siarczan_bezwodny
 72. sodu_siarczek_9
 73. hsodu_tiosiarczan_0_1mol_titr_stala
 74. sodu_weglan kwaśny
 75. sodu_weglan_bezwodny (1)
 76. sodu_wodorotlenek
 77. sodu_wodorotlenek_0_1mol_titr
 78. toluen
 79. wapnia_chlorek_bezwodny
 80. wapnia_octan_1h
 81. wapnia_weglan_bezwodny
 82. wegla_czterochlorek
 83. ziemia_okrzemkowa
 84. żel krzemionkowy 60

Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -