1. 2-Propanol
 2. 2(3)-tert-Butylo-4-hydroksyanizol
 3. 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl
 4. 2,6-Di-tert-butylo-4-metylofenol
 5. Aceton
 6. Acetonitryl
 7. Alaniny siarczan
 8. Boraks 10h
 9. Chloroform
 10. Cykloheksan
 11. Cynku siarczan 7h (1)
 12. Etanol 96%
 13. Eter tert-Butylowo-metylowy
 14. Eter dietylowy
 15. Eter naftowy_40_60
 16. EtOH acetonówka
 17. Etylu octan
 18. Fenoloftaleina 2
 19. Formaldehyd
 20. Fuksyna zasadowa
 21. Gliceryna bezwodna
 22. Glinu tlenek prażony
 23. Heksan – frakcja z nafty
 24. Izooktan
 25. Kobaltu siarczan 7h
 26. Krzemu tlenek
 27. Kwas etylenodiamino…sól Na-Ca 2h
 28. Kwas 2,2′-azyno-bis(3-etylobenzotiazolino-6-
 29. Kwas (±)-6-hydroksy-2,5,7,8-tetrametylochromano-
 30. Kwas ferulowy
 31. Kwas octowy lodowaty
 32. Kwas siarkowy (VI) min. 95%
 33. Kwas solny 35 – 38%
 34. Kwas azotowy 0.1 mol titr
 35. Kwas benzoesowy
 36. Kwas borowy
 37. Kwas cytrynowy 1h (1)
 38. Kwas solny 0.1 mol titr
 39. Kwaśny węglan sodu
 40. Magnezu azotan 6h
 41. Magnezu chlorek 6h
 42. Magnezu siarczan 7h (1)
 43. Magnezu tlenek
 44. Metanol
 45. Miedzi siarczan 5h
 46. Nadsiarczan potasu
 47. n-Heksan
 48. Niklu (II) siarczan 6h
 49. Odczynnik Folina-Ciolteu
 50. Odczynnik Wijsa
 51. p-Anizydyna
 52. Piasek morski
 53. Poly(propylene glycol)Mn 2000
 54. Poly(propylene glycol)Mn 725
 55. Potasu heksacyjanożelazian (II) 3h
 56. potasu_chlorek
 57. potasu_heksacyjanozelazian_III
 58. potasu_jodek
 59. potasu_siarczan
 60. potasu_sodu_winian_4h
 61. potasu_weglan
 62. potasu_wodorotlenek
 63. potasu_wodorotlenek_0_1mol_titr
 64. roztwór buforowy 4pH
 65. roztwór buforowy 7pH
 66. roztwór buforowy 9pH
 67. skrobia rozpuszczalna
 68. smar silikonowy
 69. sodu fosforan 12h
 70. sodu_chlorek
 71. sodu_siarczan_bezwodny
 72. sodu_siarczek_9
 73. hsodu_tiosiarczan_0_1mol_titr_stala
 74. sodu_weglan kwaśny
 75. sodu_weglan_bezwodny (1)
 76. sodu_wodorotlenek
 77. sodu_wodorotlenek_0_1mol_titr
 78. toluen
 79. wapnia_chlorek_bezwodny
 80. wapnia_octan_1h
 81. wapnia_weglan_bezwodny
 82. wegla_czterochlorek
 83. ziemia_okrzemkowa
 84. żel krzemionkowy 60