Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Stacjonarne – technologia żywności i żywienie człowieka

poniedziałek 20.02.2017

Studia stacjonarne I i II stopnia

Studia mają charakter techniczno-przyrodniczy.

W czasie studiów student zdobywa wiedzę z dyscyplin:

 • podstawowych: chemia, fizyka, matematyka, informatyka, statystyka, rysunek techniczny, biochemia
 • specjalistycznych ściśle związanych z technologią żywności: chemia żywności, analiza i ocena jakości żywności, mikrobiologia techniczna i żywności, ogólna technologia żywności, kierunkowe technologie żywności, maszynoznawstwo i inżynieria przemysłu spożywczego, żywienie człowieka z toksykologią, ekonomika, organizacja i zarządzanie procesem produkcyjnym, podstawy rachunkowości, projektowanie produktu, prawo żywnościowe, marketing żywności

Studia I stopnia (inżynierskie) są 3,5 letnie, po ich ukończeniu istnieje możliwość podjęcia 1,5 rocznych studiów II stopnia (magisterskich) z możliwością wyboru jednej z następujących specjalności:

 • biotechnologia, mikrobiologia i ocena żywności
 • inżynieria żywności i organizacja produkcji
 • technologia i ocena żywności

Fakultatywny charakter studiów umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań studenta.

Studia przygotowują absolwenta głównie w zakresie:

 • przetwarzania, utrwalania i przechowywania żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • biotechnologii żywności,
 • oceny jakości żywności,
 • inżynierii żywności i organizacji procesu produkcyjnego,
 • ekonomiki i marketingu w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego.

W okresie studiów studenci odbywają ciekawe krajowe i zagraniczne praktyki zawodowe oraz mają możliwość realizacji interesujących prac dyplomowych.

Absolwenci Wydziału Nauk o Żywności mogą podjąć pracę w:

 • zakładach różnych branż przemysłu spożywczego,
 • instytutach i laboratoriach związanych z badaniem żywności i jej obrotem,
 • handlu wewnętrznym i zagranicznym,
 • biurach projektowych i szkolnictwie zawodowym,
 • placówkach naukowo-badawczych,
 • firmach zajmujących się doradztwem.

Studia stacjonarne I stopnia

Program studiów od roku akademickiego 2016/2017

Sylabusy przedmiotów

Sylabusy fakultetów: Fakultety 5 semestr:

 1. Ekologia w produkcji żywności – dr hab. Grażyna Cacak-Pietrzak
 2. Etyka biznesu – dr inż. Agnieszka Tyburcy
 3. Kreatywne myślenie – dr inż. Agnieszka Tyburcy1
 4. Nowe metody w analizie żywności – dr hab. Rafał Wołosiak, dr inż. Dorota Derewiaka, dr inż. Beata Drużyńska2
 5. Mikologia w technologii żywności – dr inż. Iwona Gientka
 6. Miód i inne produkty pszczele – dr inż. Tomasz Florowski, dr hab. Aneta Cegiełka, dr hab. Dorota Pietrzak, dr hab. Ewa Majewska
 7. Polskie superowoce – prof. dr hab. Marta Mitek, dr inż. Joanna Niewczas, dr hab. Stanisław Kalisz
 8. Przekąski i napoje bezalkoholowe – charakterystyka i technologia – dr inż. Iwona Ścibisz, drhab. Stanisław Kalisz
 9. Słodycz w diecie – nowe i tradycyjne źródła – dr inż. Joanna Niewczas
 10. Towaroznawstwo surowców i produktów przemysłu spożywczego – dr hab. Antoni Pluta, prof., dr inż. Anna Berthold-Pluta3
 11. Zamrażalnictwo żywności – dr hab. Stanisław Kalisz
 12. Zielona chemia w przemyśle spożywczym – dr Ewa Majewska
 13. Alternatywne surowce do otrzymywania olejów jadalnych – dr hab. Małgorzata Wroniak, dr inż. Katarzyna Ratusz

Fakultety 4, 6 semestr:

 1. Apertyzacja – dr hab. Stanisław Kalisz
 2. Bakterie mlekowe w technologii żywności – dr hab. Małgorzata Ziarno, prof., dr inż. Anna Berthold-Pluta
 3. Dodatki do żywności – aspekty zdrowotne – prof. dr hab. Krzysztof Krygier
 4. Dodatki do żywności – aspekty technologiczne – dr hab. Elżbieta Dłużewska
 5. Podstawy dietetyki – dr inż. Katarzyna Ratusz, dr hab. Ewa Gondek, dr inż. Magdalena Maszewska
 6. Przeciwutleniacze w żywności – dr inż. Elwira Worobiej, dr inż. Beata Drużyńska, dr hab. Rafał Wołosiak
 7. System HAACP w przemyśle spożywczym – dr hab. Krzysztof Dasiewicz, dr inż. Lech Adamczak4
 8. Systemy zarządzania w laboratorium – dr hab. Jolanta Kowalska, dr hab. Ewa Majewska
 9. Właściwości teksturalne produktów spożywczych – dr hab. Agata Marzec
 10. Wykorzystanie roślin alternatywnych w przemyśle spożywczym – dr inż. Małgorzata Sobczyk
 11. Zioła, żywność i zdrowie – dr inż. Elżbieta Hać-Szymańczuk
 12. Żywność dla dzieci – dr hab. Stanisław Kalisz
 13. Żywność minimalnie przetworzona – prof. dr hab. Marta Mitek
 14. Walidacja metod analitycznych – dr hab. Ewa Majewska
 15. Woda jako składnik żywności – dr hab. Zbigniew Pałacha, prof.
 16. Zarządzanie zasobami ludzkimi – dr inż. Agnieszka Tyburcy

Fakultety 7 semestr:

 1. Alergeny w żywności – dr inż. Dorota Derewiaka, dr hab. Rafał Wołosiak
 2. Biotechnologiczne wykorzystanie bakterii octowych – dr inż. Lidia Stasiak-Różańska
 3. Kontrola i sterowanie procesami biotechnologicznymi – dr inż. Iwona Sitkiewicz
 4. Metody reologiczne w badaniu żywności – dr inż. Iwona Sitkiewicz
 5. Mikroorganizmy jako źródła składników bioaktywnych – dr inż. Anna Bzducha-Wróbel
 6. Percepcja sensoryczna żywności – dr hab. Agata Marzec
 7. Podstawy logistyki – prof. dr hab. Bogdan Klepacki5
 8. Polityka wyżywienia ludności – dr hab. Antoni Pluta, prof., dr inż. Anna Berthold-Pluta
 9. Przechowalnictwo żywności – warunki i zmiany w trakcie przechowywania – prof. dr hab. Marta Mitek
 10. Systemy zapewnienia jakości – dr hab. Jolanta Kowalska4
 11. Tłuszcze w technologii żywności – dr inż. Katarzyna Ratusz
 12. Wykorzystanie drożdży w technologii – dr hab. Edyta Lipińska
 13. Żywność specjalna – prof. dr hab. Krzysztof Krygier

 

1 limit wyboru min. 60 osób max. 75 osób (limit obejmuje wszystkie 3 kierunki)

2 nie oferowany studentom kierunku Bezpieczeństwo żywności, studentom kierunku Towaroznawstwo oferowany na 7 semestrze

nie oferowany studentom kierunku Towaroznawstwo

4 możliwość uzyskania certyfikatu na zasadach podanych przez Kierowników przedmiotów

5 nie oferowany studentom kierunku Bezpieczeństwo żywności i kierunku Towaroznawstwo

 

Studia stacjonarne II stopnia

Program studiów od roku akademickiego 2016/2017:

Technologia i ocena mięsa, Technologia i ocena owoców i warzyw, Technologia i ocena tłuszczów i koncentratów spożywczych, Technologia i ocena zbóż

Biotechnologia i mikrobiologia żywności, Biotechnologia mleka, Ocena jakości żywności

Inżynieria żywności

Sylabusy przedmiotów

Sylabusy fakultetów: *Fakultety 2 semestr:

 1. Bioactive food components – dr inż. Dorota Derewiaka
 2. Cutting-edge technologies in food industry – dr hab. Katarzyna Samborska, dr inż. Artur Wiktor
 3. Nutritional and technological properties of fats and oils – dr inż. Magdalena Wirkowska-Wojdyła
 4. Design thinking in food technology – dr inż. Małgorzata Nowacka
 5. Wykorzystanie przetwórcze ryb i bezkręgowców morskich – dr inż. Tomasz Florowski
 6. Zafałszowanie żywności i metody ich wykrywania – dr inż. Iwona Ścibisz
 7. Drying – dr hab. Katarzyna Samborska
 8. Modyfikowanie surowców pochodzenia zwierzęcego – dr Aurelia Radzik-Rant

*Fakultety 3 semestr:

 1. Nutrigenomics-what food says to our gens? – dr inż. Anna Bzducha Wróbel
 2. Bioengineering in food industry – dr inż. Anna Kamińska-Dwórżnicka
 3. Food contact materials/Food packaging – dr inż. Małgorzata Nowacka
 4. Białka i węglowodany – dr inż. Małgorzata Piecyk
 5. Procesy membranowe – prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert
 6. Drobnoustroje a środowisko żywności – dr inż. Elżbieta Hać-Szymańczuk
 7. Contemporary food analysis – food safety, traceability, authenticity applocations -dr inż. Marta Ciecierska, dr inż. Dorota Derewiaka, dr inż. Beata Drużyńska
 8. Technologia chowu a jakość produktów pochodzenia zwierzęcego – dr Marcin Gołebiewski
 9. Żywność instant – dr hab. Elżbieta Dłużewska

* Uwaga: w ciągu całego toku studiów należy zrealizować minimum jeden fakultet w języku angielskim.

Studia III stopnia – doktoranckie

Aktualnie są otwarte na Wydziale Nauk o Żywności następujące studia doktoranckie:

 • Stacjonarne Studia Doktoranckie przy Wydziale Nauk Żywności SGGW w Warszawie w dziedzinie nauk rolniczych i dyscyplinie naukowej technologii żywności i żywienia – kierownik: dr hab. Ewa Domian, prof.,  czas trwania 01.10.2012 r. – 30.09.2016 r.

 


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -