Stacjonarne – technologia żywności i żywienie człowieka

Studia stacjonarne I i II stopnia

Studia mają charakter techniczno-przyrodniczy.

W czasie studiów student zdobywa wiedzę z dyscyplin:

 • podstawowych: chemia, fizyka, matematyka, informatyka, statystyka, rysunek techniczny, biochemia
 • specjalistycznych ściśle związanych z technologią żywności: chemia żywności, analiza i ocena jakości żywności, mikrobiologia techniczna i żywności, ogólna technologia żywności, kierunkowe technologie żywności, maszynoznawstwo i inżynieria przemysłu spożywczego, żywienie człowieka z toksykologią, ekonomika, organizacja i zarządzanie procesem produkcyjnym, podstawy rachunkowości, projektowanie produktu, prawo żywnościowe, marketing żywności

Studia I stopnia (inżynierskie) są 3,5 letnie, po ich ukończeniu istnieje możliwość podjęcia 1,5 rocznych studiów II stopnia (magisterskich) z możliwością wyboru jednej z następujących specjalności:

 • biotechnologia, mikrobiologia i ocena żywności
 • inżynieria żywności i organizacja produkcji
 • technologia i ocena żywności

Fakultatywny charakter studiów umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań studenta.

Studia przygotowują absolwenta głównie w zakresie:

 • przetwarzania, utrwalania i przechowywania żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • biotechnologii żywności,
 • oceny jakości żywności,
 • inżynierii żywności i organizacji procesu produkcyjnego,
 • ekonomiki i marketingu w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego.

W okresie studiów studenci odbywają ciekawe krajowe i zagraniczne praktyki zawodowe oraz mają możliwość realizacji interesujących prac dyplomowych.

Absolwenci Wydziału Nauk o Żywności mogą podjąć pracę w:

 • zakładach różnych branż przemysłu spożywczego,
 • instytutach i laboratoriach związanych z badaniem żywności i jej obrotem,
 • handlu wewnętrznym i zagranicznym,
 • biurach projektowych i szkolnictwie zawodowym,
 • placówkach naukowo-badawczych,
 • firmach zajmujących się doradztwem.

Studia stacjonarne I stopnia

Program studiów od roku akademickiego 2016/2017

 

Studia stacjonarne II stopnia

Program studiów od roku akademickiego 2016/2017:

Technologia i ocena mięsa, Technologia i ocena owoców i warzyw, Technologia i ocena tłuszczów i koncentratów spożywczych, Technologia i ocena zbóż

Biotechnologia i mikrobiologia żywności, Biotechnologia mleka, Ocena jakości żywności

Inżynieria żywności

 

Studia III stopnia – doktoranckie

Aktualnie są otwarte na Wydziale Nauk o Żywności następujące studia doktoranckie:

 • Stacjonarne Studia Doktoranckie przy Wydziale Nauk Żywności SGGW w Warszawie w dziedzinie nauk rolniczych i dyscyplinie naukowej technologii żywności i żywienia – kierownik: dr hab. Ewa Domian, prof.,  czas trwania 01.10.2012 r. – 30.09.2016 r.