Niestacjonarne – technologia żywności i żywienie człowieka

Studia niestacjonarne I stopnia w trybie zaocznym – inżynierskie

Studia mają charakter techniczno-przyrodniczy.

W czasie studiów student zdobywa wiedzę z dyscyplin:

 • podstawowych: chemia, fizyka, matematyka, podstawy informatyki, statystyka, rysunek techniczny, biochemia
 • specjalistycznych ściśle związanych z technologią żywności: chemia żywności, analiza i ocena jakości żywności, mikrobiologia techniczna i żywności, ogólna technologia żywności, kierunkowe technologie żywności, maszynoznawstwo i inżynieria przemysłu spożywczego, żywienie człowieka z toksykologią, ekonomika, organizacja i zarządzanie procesem produkcyjnym, podstawy rachunkowości, projektowanie produktu, prawo żywnościowe, marketing żywności

Studia są 4-letnie, z możliwością wyboru jednej z następujących specjalności:

 • biotechnologia, mikrobiologia i ocena żywności,
 • inżynieria żywności i organizacja produkcji,
 • technologia i ocena żywności.

Zajęcia odbywają się w każdym semestrze w zjazdach trwających trzy dni (piątek, sobota, niedziela).
Studia są płatne.

Studia przygotowują absolwenta głównie w zakresie:

 • przetwarzania, utrwalania i przechowywania żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • biotechnologii żywności,
 • oceny jakości żywności,
 • ekonomiki i marketingu w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego.

Absolwenci Wydziału Nauk o Żywności mogą podjąć pracę w:

 • zakładach różnych branż przemysłu spożywczego,
 • instytutach i laboratoriach związanych z badaniem żywności i jej obrotem
 • handlu wewnętrznym i zagranicznym,
 • biurach projektowych i szkolnictwie zawodowym,
 • placówkach naukowo-badawczych,
 • firmach zajmujących się doradztwem.

Studia niestacjonarne I stopnia w trybie zaocznym – inżynierskie

Program studiów od roku akademickiego 2016/2017

 

Program studiów od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów od roku akademickiego 2012/2013

 


Studia niestacjonarne II stopnia w trybie zaocznym – magisterskie

Studia są 1,5-roczne, dają możliwość wyboru jednej z następujących specjalności:

 • biotechnologia, mikrobiologia i ocena żywności,
 • inżynieria żywności i organizacja produkcji,
 • technologia i ocena żywności.

Rekrutacja odbywa się na podstawie posiadania dyplomu ukończenia studiów inżynierskich.

Studia niestacjonarne II stopnia w trybie zaocznym – magisterskie

Program studiów od roku akademickiego 2017/2018 specjalizacja: Inżynieria żywności, Technologia żywności

Program studiów od roku akademickiego 2012/2013