dr Małgorzata Cyran

Wniosek: wniosek
Autoreferat: Autoreferat
Skład komisji: przewodniczący: prof. dr hab. Zdzisław Targoński – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
sekretarz komisji – dr hab. Krzysztof Dasiewicz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
recenzent – prof. dr hab. Halina Gambuś – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
recenzent – prof. dr hab. Wiktor Obuchowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
recenzent – prof. dr hab. Ewa Białecka-Florjańczyk – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
członek komisji – prof. dr hab. Katarzyna Majewska-Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
członek komisji – dr hab. Ewa Jakubczyk – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Data wszczęcia postępowania: 21.08.2014 r
Harmonogram: harmonogram
Uchwała: uchwała komisji, uchwała RW
Uzasadnienie: uzasadnienie