Dr Ryszard Rywotycki

Wniosek: wniosek
Autoreferat: autoreferat
Skład komisji:  przewodniczący – prof. dr hab. Erwin Wąsowicz – UP w Poznaniu
sekretarz – dr hab. Zbigniew Pałacha, prof. _ WNoŻ SGGW w Warszawie
recenzenci – prof. dr hab. Marek Cierach – UWM w Olsztynie
– prof. dr hab. Andrzej Orzeszko – WNoŻ SGGW w Warszawie
– prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek – Państwowy Instytut Weterynaryjny w Pulawach
członkowie – prof. dr hab. Mirosław Słowiński – WNoŻ SGGW w Warszawie
– prof. dr hab. Andrzej Jarmoluk – UP we Wrocławiu
Data wszczęcia postępowania:  13.08.2014
Harmonogram: harmonogram
Uchwała: uchwała RW
Uzasadnienie: uzasadnienie