dr inż. Karolina Szulc

Wniosek: Wniosek
Autoreferat: Autoreferat
Skład komisji:
  1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Teresa Fortuna
  2. Sekretarz komisji – dr hab. Ewa Majewska
  3. Recenzent – prof. dr hab. Stanisław Mleko
  4. Recenzent – dr hab. Katarzyna Kiełczewska, prof. UMW
  5. Recenzent –  prof. dr hab. Ewa Jakubczyk, prof. SGGW
  6. Członek komisji – dr hab. Dorota Cais-Sokolińska
  7. Członek komisji – prof. dr hab. Alicja Ceglińska
Data wszczęcia postępowania:

Harmonogram:

16.04.2019

harmonogram

Uchwała: Uchwała Rady Dyscypliny
Uzasadnienie: uzasadnienie,   protokół uchwała Komisji Habilitacyjnej