Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Koło Naukowe Zarządzania Jakością

Wednesday 3.04.2013

Koło Naukowe Zarządzania Jakością


Prezes: Małgorzata Rękas malgorzatarekas@gmail.com
Z-pca Prezesa: Agnieszka Molenda auris0@vp.pl
Sekretarz: Piotr Pszczółkowski pszczola9@gmail.com
Skarbnik: Kinga Kwiatoń kinga_kwiaton@interia.pl

Opiekun koła: dr inż. Marta Ciecierska marta_ciecierska@sggw.pl

e-mail koła: kzj@mailgrupowy.pl

Koło Naukowe Zarządzania Jakością zrzesza najbardziej aktywnych studentów zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy.Są to młodzi ludzie głównie z  Wydziału Nauk o Żywności, ale znajdzie się tu również miejsce dla osób z innych kierunków. U nas liczą się nie tylko umiejętności i wiedza, ale też głowa pełna pomysłów. W ich realizacji pomaga nam zarówno opiekun koła, ale również zgrany zespół. Nasze koło naukowe to nie tylko projekty i publikacje, ale także seminaria, konferencje i targi, gdzie pogłębiamy swoją wiedzę i znajdujemy inspiracje do dalszego działania. Wszelkie pomysły i spostrzeżenia są omawiane na spotkaniach koła (wyznaczane w terminach dogodnych dla studentów).

Jeśli jeszcze nie jesteś pewien, czy dołączyć do nas napisz na kzj@mailgrupowy.pl


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -