dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Welcome to the Faculty of Food Sciences

Welcome to the Faculty of Food Sciences

  • Friday 20.11.2009

Recital fortepianowy MACIEJA WOTY

Muzeum
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
zaprasza na recital fortepianowy
MACIEJA WOTY
studenta klasy fortepianu prof. Jerzego Sterczyńskiego
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

  • Tuesday 10.06.2014

Koło Naukowe Zarządzania Jakością

Koło Naukowe Zarządzania Jakością

Prezes: Małgorzata Rękas malgorzatarekas@gmail.comZ-pca Prezesa: Agnieszka Molenda auris0@vp.pl
Sekretarz: Piotr Pszczółkowski pszczola9@gmail.com
Skarbnik: Kinga Kwiatoń kinga_kwiaton@interia.pl

Opiekun koła: dr inż. Marta Ciecierska marta_ciecierska@sggw.pl

e-mail koła: kzj@mailgrupowy.pl

Koło Naukowe Zarządzania Jakością zrzesza najbardziej aktywnych studentów zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy.Są to młodzi ludzie głównie [...]

  • Wednesday 3.04.2013

Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -