Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Department of Food Technology

Friday 20.11.2009

ktz

Head of the Department: prof. dr hab. Mirosław Słowiński

Address:
Nowoursynowska Str. 159c
02-776 Warsaw, Poland
Tel. (48 22) 59 37 535
Fax. (48 22) 59 37 531
e-mail: ktz@sggw.pl

Department consists of:


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -