Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Division of General and Physical Chemistry

Friday 20.11.2009

zco

Head of the Division: dr Ewa Więckowska-Bryłka

Tel. (0 22) 59 37 617
Fax.(0 22) 853 09 13
e-mail: zco@sggw.pl


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -