dr inż. Joanna Bryś

Wniosek: Wniosek
Autoreferat: Autoreferat
Skład komisji:
  1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Zdzisław Targoński
  2. Sekretarz komisji – dr hab. Krzysztof Dasiewicz
  3. Recenzent – Dr hab. Marek Adamczak, prof. UWM
  4. Recenzent – dr hab. inż. Dorota Martysiak-Żurowska
  5. Recenzent –  prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz
  6. Członek komisji -dr hab. Renata Zawirska-Wojtasiak prof. UP
  7. Członek komisji – dr hab. Dorota Pietrzak
Data wszczęcia postępowania:

Harmonogram:

17.04.2019

harmonogram

Uchwała: Uchwała Rady Wydziału
Uzasadnienie: uzasadnienie,   protokółuchwała Komisji Habilitacyjnej