Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Plany zajęć – semestr letni 2016/17

środa 10.05.2017

Technologia żywności i żywienie człowieka

Studia stacjonarne
I stopnia – inżynierskie I rok , II rok, III rok* *aktualizacja 19.04.17
Harmonogramy zajęć Podstawy żywienia człowiekaAnaliza i ocena jakości żywności, Opakowania żywności, Technologia tłuszczów i koncentratów spożywczych

Propedeutyka przemysłu spożywczego: Zasady prowadzenia i zaliczenia przedmiotu, Terminy ćwiczeń

II stopnia – magisterskie I rok (1-8 tydzień semestru),

9-15 tydzień: Technologia żywności, Biotechnologia, Mikrobiologia i Ocena Żywności, Inżynieria Żywności

II rok

Harmonogramy zajęć  Współczesne trendy w biotechnologii i analityce 

Współczesne technologie: ćwiczenia, wykłady

Studia niestacjonarne tryb zaoczny
I stopnia – inżynierskie I rokII rokIII rok, IV rok
Harmonogramy zajęć Technologia mięsa, Ogólna technologia żywności, Analiza i ocena żywności
II stopnia – magisterskie  I rok
Harmonogramy zajęć  spec.: Technologia żywnościPrzedmiot specjalizacyjny II: harmonogram, regulamin

Towaroznawstwo

I stopnia – inżynierskie I rokII rok, III rok
Harmonogramy zajęć  Opakowalnictwo, Materiałoznawstwo i inżynieria materiałowa
II stopnia – magisterskie II rok
Harmonogramy zajęć

Bezpieczeństwo żywności

 I stopnia – inżynierskie I rok , II rok, III rok
Harmonogramy zajęć Technologia i higiena żywności pochodzenia zwierzęcego, Ogólna technologia żywności, Zagrożenia biologiczne w żywności, Bezpieczeństwo opakowań, Ochrona zdrowia publicznego,Zagrożenia chemiczne i fizyczne żywności: harmonogram, regulamin

Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -