Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Prace dyplomowe – pliki dla pracowników

środa 28.06.2017

Karty oceny:

Pracownia magisterska, Podstawy opracowywania wyników badań naukowych, Praca dyplomowa, Seminaria

Sylabusy:

st. I stopnia

Technologia żywności i żywienie człowieka: seminaria inżynierskie, prace dyplomowe

Bezpieczeństwo żywności: seminaria inżynierskie, prace dyplomowe

Towaroznawstwo: seminaria inżynierskie, prace dyplomowe

st. II stopnia

spec.: Biotechnologia i mikrobiologia żywności, Biotechnologia mleka, Ocena jakości żywności

semestr 1: Seminarium magisterskie

semestr 2: Seminarium magisterskie, Pracownia magisterska

semestr 3: Podstawy opracowywania wyników badań naukowych, Seminarium magisterskie, Praca magisterska

spec.: Technologia i ocena mięsa, Technologia i ocena owoców i warzyw, technologia i ocena tłuszczów i koncentratów spożywczych, Technologia i ocena zbóż

semestr 1: Seminarium magisterskie

semestr 2: Seminarium magisterskie, Pracownia magisterska

semestr 3: Podstawy opracowywania wyników badań naukowych, Seminarium magisterskie, Praca magisterska

spec.: Inżynieria żywności

semestr 1: Seminarium magisterskie

semestr 2: Seminarium magisterskie, Pracownia magisterska

semestr 3: Podstawy opracowywania wyników badań naukowych, Seminarium magisterskie, Praca magisterska

 

 


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -