dr Małgorzata Piecyk

Wniosek: Wniosek
Autoreferat:  Autoreferat
Skład komisji: przewodniczący: prof. dr hab. Zdzisław Targoński – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
sekretarz komisji – dr hab. Krzysztof Dasiewicz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
recenzent – prof. dr hab. Teresa Fortuna – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
recenzent – dr hab. Iwona Konopka – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
recenzent – dr hab. Antoni Pluta– Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
członek komisji – prof. dr hab. Jacek Nowak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
członek komisji – prof. dr hab. Mirosław Słowiński – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Data wszczęcia postępowania:  26 listopada 2014 r.
Harmonogram:  HARMONOGRAM
Uchwała:  uchwała RW
Uzasadnienie:  uzasadnienie Komisji habilitacyjnej