Wykaz złożonych tematów badawczych w ramach wewnętrznego trybu konkursowego dla młodego pracownika nauki/uczestnika studiów doktoranckich

Enzymy syntetyzowane przez drożdże Yarrowia lipolytica jako biokatalizatory – Wykorzystanie właściwości lipolitycznych drożdży Yarrowia lipolytica do waloryzacji odpadowego oleju po procesie wędzenia ryb Badanie właściwości przeciwdrobnoustrojowych propolisu – Dobór warunków otrzymywania, analiza składu chemicznego i działanie przeciwdrobnoustrojowe etanolowych ekstraktów z propolisu Wpływ wybranych czynników