Stypendia socjalne i zapomogi dla studentów 2019/20

Stypendia socjalne i zapomogi dla studentów W sprawie składania wniosków stypendialnych prosimy kontaktować się z pracownikami dziekanatu odpowiedzialnymi za właściwy kierunek studiów: http://wnoz.sggw.pl/dziekanat/ Wymagania dla studentów podane są na stronie Uczelni w zakładce „Dla studentów – Pomoc Materialna”: https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/pomoc-materialna Koordynatorzy WTŻ ds. stypendiów na