Rozstrzygnięcie konkursu o przyznanie środków finansowych na realizację zadań badawczych dla młodego pracownika nauki/uczestnika studiów doktoranckich

Wykaz tematów badawczych, złożonych w ramach wewnętrznego trybu konkursowego dla młodego pracownika nauki/uczestnika studiów doktoranckich, które otrzymały dotację na realizację: Możliwość wykorzystania gryki w projektowaniu nowych produktów. Wpływ wybranych dodatków potencjalnie strukturotwórczych na jakość organożeli – Ocena wpływu dodatku wybranych żelifikatorów na strukturę sieciową