Realizowanie zajęć na kierunkach studiów realizowanych na WTŻ na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19

Drodzy Studenci, Zajęcia ujęte w Państwa planach dydaktycznych są wznowione i realizowane w systemie kształcenia zdalnego z wykorzystaniem różnych metod ustalonych dla każdego przedmiotu przez koordynatorów przedmiotów. Zajęcia będą realizowane w sposób możliwie jak najbardziej zgodny z planami zajęć, na ogół z tygodniowym opóźnieniem

UWAGA! Zmiana godzin pracy dziekanatu

Uprzejmie informujemy, że od semestru letniego 2019/20 ulegają zmianie godziny pracy dziekanatu studiów stacjonarnych – kierunek  bezpieczeństwo żywności oraz technologia żywności i żywienie człowieka I i II stopnia (pok. 51).  Aktualne godziny pracy:  poniedziałek         8.30-12.30                                 wtorek                      zamknięte                                   środek                      8.30-12.30                                   

Stypendia socjalne i zapomogi dla studentów 2019/20

Stypendia socjalne i zapomogi dla studentów W sprawie składania wniosków stypendialnych prosimy kontaktować się z pracownikami dziekanatu odpowiedzialnymi za właściwy kierunek studiów: http://wnoz.sggw.pl/dziekanat/ Wymagania dla studentów podane są na stronie Uczelni w zakładce „Dla studentów – Pomoc Materialna”: https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/pomoc-materialna Koordynatorzy WTŻ ds. stypendiów na