Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Department of Chemistry

Friday 20.11.2009

zco

Head of the Department: Prof. dr hab. Ewa Białecka-Florjańczyk

Address:
Nowoursynowska Str. 159c
02-776 Warsaw, Poland

Secretary:  mgr inż. Agnieszka Krzyczkowska

Tel. (0 22) 59 37 611
Fax. (0 22) 59 37 635
e-mail:kc@sggw.pl

Department of Chemistry consists of:

Main subjects taught at the Department:

  • physical chemistry,
  • inorganic chemistry,
  • organic chemistry,
  • food chemistry.
  • general chemistry,

Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -