dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie 2015-2019

WNOŻ baner

Wydział Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza rekrutację na stacjonarne studia doktoranckie, które trwać będą od 01.10.2015 roku do 30.09.2019 roku.

  • poniedziałek 13.07.2015

Oferta stażowa firmy Weindich

Weindich

Staż w firmie Weindich to nie tylko wyjątkowa przygoda czy wyzwanie. Najlepsi stażyści mają szanse aby po zakończeniu stażu otrzymać angaż w firmie Weindich.

  • piątek 3.07.2015

Seminarium Doktorantów 1-2 lipca 2015 r.

logo

Serdecznie zapraszamy na doroczne dwudniowe Seminarium Doktorantów Wydziału Nauk o Żywności.

  • poniedziałek 15.06.2015

Kierunki studiów za zakresu nauk o żywności i żywieniu SGGW na pierwszym miejscu w rankingu Perspektyw 2015!!!

11391581_1093721883988448_2977556912511593811_n

W XVI Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 SGGW zajęła pierwsze miejsce spośród uczelni rolniczych.

  • czwartek 11.06.2015

Praktyki studenckie

group_71800_a13961_huge

Zaliczenie praktyki, zgodnej ze standardami / efektami kształcenia i programem studiów, jest obowiązkowe dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na Wydziale Nauk o Żywności i stanowi warunek konieczny ukończenia studiów.

  • poniedziałek 8.06.2015

Wewnętrzny tryb konkursowy dla młodego pracownika nauki/uczestnika studiów doktoranckich

Wykaz tematów badawczych, które w 2015 roku otrzymały finansowanie w ramach wewnętrznego trybu konkursowego dla młodego pracownika nauki/uczestnika studiów doktoranckich   Badania nad czynnikami determinującymi wysoką aktywność zewnątrzkomórkowej lipazy drożdży Yarrowia Lipolytica w podłożach zawierających lipidowe źródła węgla Badania nad modelowym trawieniem cholesterolu oraz produktów trawienia cholesterolu Badania nad wpływem ogrzewania mikrofalowego nasion rzepaku na […]

  • wtorek 2.06.2015

Dni SGGW 2015 – Podziękowania

DniSGGW WNOŻ

Składam serdeczne podziękowania wszystkim Pracownikom i Studentom, którzy uczestniczyli w organizacji Dni SGGW i naszego stoiska. Szczególnie gorąco dziękuję Dr inż. Annie Berthold i Aleksandrze Mika oraz Prodziekanom, Prof. Mirosławowi Słowińskiemu i Dr inż. Rafałowi Wołosiakowi. Dziękuję Pracownikom i Studentom dyżurującym na stoisku, prowadzącym warsztaty i przyjmującym gości w budynku Wydziału. Dziękuję za zaangażowanie, poświęcony […]

  • czwartek 28.05.2015

Zapytanie ofertowe: Fabrycznie nowy aparat do analizowania gazów w opakowaniach z wyposażeniem

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk o Żywności Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32 02-776 Warszawa Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia […]

  • środa 27.05.2015

Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -