dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że wybrany na kadencję 2016/2017 – 2019/2020 Dziekan – Elekt prof. dr hab. M. SŁOWIŃSKI zgłosił następujących kandydatów na funkcje prodziekanów: ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej – dr hab. inż. Ewa Jakubczyk ds. Dydaktyki i Promocji (studia niestacjonarne) – dr inż. Anna Berthold-Pluta ds. Dydaktyki (studia stacjonarne) – dr hab. inż. […]

  • czwartek 5.05.2016

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

Informujemy, że dnia 29 kwietnia br. elektorzy wchodzący w skład Wydziałowego Kolegium Elektorów do wyboru dziekana i prodziekanów dokonali wyboru dziekana elekta. Dziekanem elektem Wydziału Nauk o Żywności SGGW na kadencję 2016/2017 – 2019/2020 został Prof. dr hab. inż. Mirosław Słowiński. Przypominamy, że zgodnie z terminarzem wyborczym: do 9.V.2016 Dziekan Elekt przedstawi Kandydatów do pełnienia […]

  • piątek 29.04.2016

Wykaz złożonych tematów badawczych w ramach wewnętrznego trybu konkursowego dla młodego pracownika nauki/uczestnika studiów doktoranckich

Działanie synergistyczne związków fenolowych na hamowanie wzrostu bakterii coli – Działanie synergistyczne kwasów fenolowych na hamowanie wzrostu bakterii E. coli Ocena zdolności wykorzystania wytłoków jabłkowych i wycierki ziemniaczanej do biosyntezy metabolitów bakterii z rodzaju Propionibacterium – Badania dotyczące zdolności biosyntezy witaminy B12 przez szczep bakterii Propionibacterium freudenreichii T82 w podłożach modelowych oraz w podłożach zawierających […]

  • piątek 29.04.2016

Uroczystość wręczenia dyplomów

biret4

Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego mają zaszczyt zaprosić na uroczyste wręczenie dyplomów
magistra inżyniera studiów II stopnia – stacjonarnych i niestacjonarnych oraz inżyniera studiów I stopnia – niestacjonarnych absolwentom rocznika 2014/2015.

  • czwartek 28.04.2016

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

Informujemy, że 18 kwietnia br. elektorzy wchodzący w skład Wydziałowego Kolegium Elektorów do wyboru dziekana i prodziekanów dokonali zgłoszeń kandydatów na funkcję Dziekana Wydziału Nauk o Żywności SGGW na kadencję 2016/2017 – 2019/2020. Spośród zgłoszonych kandydatów wymogi ust. 70 i 35 Regulaminu wyborów w SGGW spełnia jeden z Kandydatów. Jest to: Prof. dr hab. inż. […]

  • środa 20.04.2016

Konkurs o przyznanie środków finansowych na realizację zadań badawczych w ramach wewnętrznego trybu konkursowego w SGGW dla młodego pracownika nauki/uczestnika studiów doktoranckich

Dziekan Wydziału Nauk o Żywności ogłasza konkurs o przyznanie środków finansowych na realizację zadań badawczych w ramach wewnętrznego trybu konkursowego w SGGW dla młodego pracownika nauki/uczestnika studiów doktoranckich. Termin składania wniosków do dziekanatu (mgr inż. J.Miselhorn) upływa w dniu 28 kwietnia 2016 roku (godz. 15). Szczegółowa dokumentacja konkursowa wraz z formularzem wniosku i załącznikami będzie […]

  • sobota 16.04.2016

Nabór uzupełniający na studia wymienne Erasmus+

eu-erasmus_plus

Studencie! Weź udział w wymianie międzynarodowej w ramach programu ERASMUS+ i studiuj w jednym z państw Unii Europejskiej. Nabór uzupełniający na wyjazdy w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17 trwa od 7 kwietnia do 15 maja 2016r.

  • piątek 8.04.2016

wielkanoc2016

Radosnych Świąt Wielkanocnych, spędzonych w rodzinnym gronie, pachnących wiosną i budzącą się przyrodą, wszystkim Pracownikom i Studentom Wydziału Nauk o Żywności oraz naszym Przyjaciołom i Współpracownikom. Dorota Witrowa-Rajchert Dziekan Wydziału Nauk o Żywności  

  • środa 23.03.2016

Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -