dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego

Tegoroczna edycja Indeksu przedstawia wyzwania związane z bezpieczeństwem żywności, przed jakimi stanęły kraje w ciągu ostatniego roku. Obejmuje ona dwa nowe państwa – Kuwejt i Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz dwa nowe czynniki pomiaru – poziom strat żywności i otyłość.

  • niedziela 13.07.2014

Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie 2014-2018

Wydział Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza rekrutację na Stacjonarne Studia Doktoranckie, które trwać będą od 01.10.2014 roku do 30.09.2018 roku

  • środa 9.07.2014

Letnia praktyka w Dziale Zarządzania Jakością z Zakładami Mięsnymi „Pekpol Ostrołęka” S.A.

Zakłady Mięsne „Pekpol Ostrołęka” S.A.  będące znaczącym producentem wędlin oraz mięsa w Polsce, przyjmie na letnie praktyki studenckie do Działu Zarządzania Jakością.

  • wtorek 1.07.2014

Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności SGGW!

Wydział Nauk o Żywności może poszczycić się najdłuższą w Polsce tradycją kształcenia w zakresie nauk o żywności. Nasze zalety to szeroki profil kształcenia, a także nowoczesne kierunki oraz specjalności, dostosowane do trendów na rynku pracy. Zajęcia prowadzimy w doskonale wyposażonych laboratoriach z unikalną aparaturą badawczą.

  • poniedziałek 30.06.2014

Kierunki studiów – Towaroznawstwo

Kierunek towaroznawstwo ma charakter interdyscyplinarny – ekonomiczno-techniczno-przyrodniczy i obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z badaniem i oceną właściwości użytkowych produktów oraz czynników determinujących ich jakość. Przygotowuje studentów do zarządzania produktem (żywność, zioła, drewno, płody rolne i ogrodnicze), wykorzystania technik mikro- i makroekonomii oraz marketingu.

  • poniedziałek 30.06.2014

Kierunki studiów – Bezpieczeństwo Żywności

Bezpieczeństwo żywności to kierunek interdyscyplinarny związany z naukami chemicznymi, biologicznymi i technicznymi; obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z podstawami produkcji surowców roślinnych i zwierzęcych, inżynierią żywności, przetwarzaniem i dystrybucją żywności, zasadami ochrony środowiska, problematyką identyfikacji, monitorowania, kontroli krytycznych parametrów bezpieczeństwa surowców i produktów oraz systemami zarządzania bezpieczeństwem żywności [...]

  • poniedziałek 30.06.2014

Kierunki studiów – Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka to kierunek związany z naukami technicznymi, chemicznymi i biologicznymi.

  • poniedziałek 30.06.2014

Pliki do pobrania

Karta obiegowa
wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

  • czwartek 26.06.2014

Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -