Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Obóz Naukowy ADAMED SmartUP w SGGW

Najzdolniejsza młodzież z całej Polski na  innowacyjnym obozie naukowym ADAMED SmartUP w SGGW Aż dwa tygodnie intensywnych zajęć praktycznych i teoretycznych z różnych dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych. Grupa 50 najlepszych, z blisko 7000 chętnych, już wkrótce rozpocznie obóz naukowy ADAMED SmartUP, który odbędzie się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w terminie 16-29 lipca br. […]

  • środa 5.07.2017

Praktyki studenckie

group_71800_a13961_huge

Zaliczenie praktyki, zgodnej ze standardami / efektami kształcenia i programem studiów, jest obowiązkowe dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na Wydziale Nauk o Żywności i stanowi warunek konieczny ukończenia studiów.

  • poniedziałek 31.07.2017

Wyróżnienie dla dr inż. Magdaleny Dadan!

Podczas XLIII Sesji Naukowej Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN, która odbyła się w dniach 4-5 lipca 2017 r. Magdalena Dadan otrzymała wyróżnienie za prezentację e-posteru pt: „Zastosowanie glikozydów stewiolowych oraz zabiegów wstępnych do obniżenia zawartości cukrów w żurawinie odwadnianej osmotycznie” autorstwa Magdaleny Dadan, Małgorzaty Nowackiej, Aleksandry Fijałkowskiej, Artura Wiktora, Katarzyny Rybak i Doroty […]

  • czwartek 13.07.2017

Sukces naszego pracownika!

Pracownik naszego Wydziału dr inż. Artur Wiktor otrzymał prestiżową nagrodę Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności za najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o żywności w roku 2016 pt. „Badanie wpływu pulsacyjnego pola elektrycznego (PEF) na przebieg suszenia i zamrażania tkanki roślinnej oraz jej wybrane właściwości”. Praca doktorska realizowana była pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Doroty […]

  • piątek 7.07.2017

Prace dyplomowe – pliki dla pracowników

Wniosek o uznanie za pracę dyplomową artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie recenzowanym znajdującym się w wykazie czasopism naukowych ogłoszonych aktualnym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub o uznanie za pracę dyplomową rozdziału w monografii opiniowanej przez recenzentów zewnętrznych Oświadczenie współautorów Karty oceny: Pracownia magisterska, Podstawy opracowywania wyników badań naukowych, Praca dyplomowa, Seminaria Sylabusy: st. […]

  • środa 28.06.2017

Plany zajęć – semestr zimowy 2017/2018

Technologia żywności i żywienie człowieka Studia stacjonarne I stopnia – inżynierskie I rok, II rok, III rok, IV rok   Harmonogramy zajęć II stopnia – magisterskie I rok Biotechnologia, I rok Inżynieria,  I rok Technologia   Harmonogramy zajęć Studia niestacjonarne tryb zaoczny I stopnia – inżynierskie  I rok,  II rok,  III rok , IV rok  […]

  • środa 28.06.2017

Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie 2017-2021

WNOŻ baner

Wydział Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie planuje rekrutację na studia doktoranckie,  które trwać będą od 01.10.2017 r.do 30.09.2021 r. Dyscyplina: technologia żywności i żywienia O przyjęcie na studia mogą ubiegać się: absolwenci studiów magisterskich na kierunku: technologia żywności i żywienia, biologia, biotechnologia, chemia, inżynieria chemiczna, organizacja produkcji, towaroznawstwo i kierunków pokrewnych. […]

  • poniedziałek 26.06.2017

Perspektywy 2017 – jesteśmy najlepsi!

Z radością informujemy, że  I miejsce w  rankingu studiów Perspektyw 2017  (kierunki o żywności i żywieniu człowieka) zajął nasz Wydział.

  • poniedziałek 19.06.2017

Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -