dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Zapytanie ofertowe – Dostawa fabrycznie nowego homogenizatora z wyposażeniem

Wydział Nauk o Żywności
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa
Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo [...]

  • piątek 22.08.2014

Zaliczanie studenckich praktyk zawodowych

Zaliczanie studenckich praktyk zawodowych odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie studenckich praktyk zawodowych Wydziału Nauk o Żywności (§ 12 Regulaminu). Tryb postępowania przy zaliczaniu praktyk określa Instrukcja organizacji i zaliczania studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Nauk o Żywności (punkty 10-13).
Dokumenty będące podstawą do zaliczenia studenckiej praktyki zawodowej oraz sprawozdania z praktyk przyjmowane będą przez [...]

  • poniedziałek 18.08.2014

WNoŻ partnerem Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia (EnFoodLife)

Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW informuje o zakończeniu procesu aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB).
Przedsięwzięcie pt. “Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia”, koordynowane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zostało umieszczone na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej.
Projekt “Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych [...]

  • wtorek 12.08.2014

Plany zajęć – semestr zimowy 2014/2015

Kierunek technologia żywności i żywienie człowieka
Studia stacjonarne
I stopnia – inżynierskie: I rok , II rok*, III rok, IV rok Technologia , IV rok Biotechnologia*, IV rok Inżynieria
II stopnia – magisterskie: I rok Biotechnologia , I rok Inżynieria , I rok Technologia
* aktualizacja 25.08.2014

Studia niestacjonarne tryb zaoczny
I stopnia – inżynierskie: I rok [...]

  • piątek 8.08.2014

Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego

Tegoroczna edycja Indeksu przedstawia wyzwania związane z bezpieczeństwem żywności, przed jakimi stanęły kraje w ciągu ostatniego roku. Obejmuje ona dwa nowe państwa – Kuwejt i Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz dwa nowe czynniki pomiaru – poziom strat żywności i otyłość.

  • niedziela 13.07.2014

Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie 2014-2018

Wydział Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza rekrutację na Stacjonarne Studia Doktoranckie, które trwać będą od 01.10.2014 roku do 30.09.2018 roku

  • środa 9.07.2014

Letnia praktyka w Dziale Zarządzania Jakością z Zakładami Mięsnymi „Pekpol Ostrołęka” S.A.

Zakłady Mięsne „Pekpol Ostrołęka” S.A.  będące znaczącym producentem wędlin oraz mięsa w Polsce, przyjmie na letnie praktyki studenckie do Działu Zarządzania Jakością.

  • wtorek 1.07.2014

Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności SGGW!

Wydział Nauk o Żywności może poszczycić się najdłuższą w Polsce tradycją kształcenia w zakresie nauk o żywności. Nasze zalety to szeroki profil kształcenia, a także nowoczesne kierunki oraz specjalności, dostosowane do trendów na rynku pracy. Zajęcia prowadzimy w doskonale wyposażonych laboratoriach z unikalną aparaturą badawczą.

  • poniedziałek 30.06.2014

Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -