Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Stacjonarne – towaroznawstwo

wtorek 4.09.2012

Program studiów I stopnia od roku akademickiego 2013/2014

Rok

Semestr

Przedmiot

Liczba godzin

ECTS

wykłady

ćwiczenia

I

1

Chemia nieorganiczna

30

30

6

Ekologia i ochrona środowiska

30

3

Fizyka

15

30

5

Język obcy

60

3

Matematyka

30

45

6

Podstawy informatyki

10

20

3

Towaroznawstwo ogólne

30

15

4

Razem

145

200

30

Suma (wykłady + ćwiczenia)

345

2

Chemia organiczna

30

30

6

Fakultet humanistyczny

30

2

Grafika inżynierska

10

30

4

Język obcy

60

4

Materiałoznawstwo i inżynieria materiałowa

30

30

6

Mikroekonomia

15

30

4

Podstawy prawa

30

3

Wychowanie fizyczne

30

1

Razem

145

210

30

Suma (wykłady + ćwiczenia)

355

II

3

Makroekonomia

15

30

4

Biochemia – wybrane działy

30

30

5

Fakultet zawodowy

30

2

Ogólna technologia żywności

30

30

5

Podstawy marketingu

15

30

3

Podstawy produkcji rolniczej

20

20

3

Podstawy produkcji zwierzęcej

20

20

3

Podstawy zarządzania

30

30

5

Razem

190

190

30

Suma (wykłady + ćwiczenia)

380

4

Fakultet humanistyczny

30

2

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności

30

30

5

Mikrobiologia – wybrane działy

30

30

6

Opakowalnictwo

30

30

5

Podstawy biotechnologii

30

2

Podstawy finansów w przedsiębiorstwach*

20

20

3

Rachunkowość*

Podstawy produkcji ogrodniczej

20

20

3

Podstawy produkcji leśnej

10

20

2

Zarządzanie marketingowe

15

30

2

Razem

215

180

30

Suma (wykłady + ćwiczenia)

395

III

5

Statystyka matematyczna

15

30

2

Aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych

30

30

4

Przechowalnictwo

30

30

4

Fakultet zawodowy

30

2

Technika komputerowa w obrocie towarowym

15

15

2

Towaroznawstwo produktów rolniczych pochodzenia roślinnego

30

20

4

Towaroznawstwo produktów rolniczych pochodzenia zwierzęcego

30

20

4

Towaroznawstwo żywności

30

30

4

Ekonomika i organizacja rynku rolno-żywnościowego*

20

20

4

Strategie innowacyjne w przedsiębiorstwach*

Razem

230

195

30

Suma (wykłady + ćwiczenia)

425

6

Ergonomia i bezpieczeństwo pracy

10

10

2

Fakultet humanistyczny

30

2

Logistyka

30

15

3

Instrumentalne metody oceny produktów

20

20

3

Zarządzanie jakością

20

20

3

Technologie materiałowe

20

20

3

Towaroznawstwo drzewnych i niedrzewnych produktów leśnictwa

20

20

3

Fakultet zawodowy

30

2

Towaroznawstwo ogrodnicze

20

20

3

Praktyka zawodowa (6 tygodnie)

6

Razem

170

140

30

Suma (wykłady + ćwiczenia)

310

Sensoryczne metody oceny produktów

20

20

3

Ochrona własności intelektualnej

15

1

Przedmiot specjalizacyjny

30

45

6

Towaroznawstwo przemysłowe

20

20

3

Seminarium inżynierskie

30

2

Praca inżynierska

15

Razem

85

115

30

Suma (wykłady + ćwiczenia)

200

Razem 3,5 roku

1210

1215

210

Suma (wykłady + ćwiczenia)

2425

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylabusy fakultetów:

Fakultety 5 semestr:

 1. Ekologia w produkcji żywności – dr hab. Grażyna Cacak-Pietrzak
 2. Etyka biznesu – dr inż. Agnieszka Tyburcy
 3. Kreatywne myślenie – dr inż. Agnieszka Tyburcy1
 4. Nowe metody w analizie żywności – dr hab. Rafał Wołosiak, dr inż. Dorota Derewiaka, dr inż. Beata Drużyńska2
 5. Mikologia w technologii żywności – dr inż. Iwona Gientka
 6. Miód i inne produkty pszczele – dr inż. Tomasz Florowski, dr hab. Aneta Cegiełka, dr hab. Dorota Pietrzak, dr hab. Ewa Majewska
 7. Polskie superowoce – prof. dr hab. Marta Mitek, dr inż. Joanna Niewczas, dr hab. Stanisław Kalisz
 8. Przekąski i napoje bezalkoholowe – charakterystyka i technologia – dr inż. Iwona Ścibisz, drhab. Stanisław Kalisz
 9. Słodycz w diecie – nowe i tradycyjne źródła – dr inż. Joanna Niewczas
 10. Towaroznawstwo surowców i produktów przemysłu spożywczego – dr hab. Antoni Pluta, prof., dr inż. Anna Berthold-Pluta3
 11. Zamrażalnictwo żywności – dr hab. Stanisław Kalisz
 12. Zielona chemia w przemyśle spożywczym – dr Ewa Majewska
 13. Alternatywne surowce do otrzymywania olejów jadalnych – dr hab. Małgorzata Wroniak, dr inż. Katarzyna Ratusz

Fakultety 4, 6 semestr:

 1. Apertyzacja – dr hab. Stanisław Kalisz
 2. Bakterie mlekowe w technologii żywności – dr hab. Małgorzata Ziarno, prof., dr inż. Anna Berthold-Pluta
 3. Dodatki do żywności – aspekty zdrowotne – prof. dr hab. Krzysztof Krygier
 4. Dodatki do żywności – aspekty technologiczne – dr hab. Elżbieta Dłużewska
 5. Podstawy dietetyki – dr inż. Katarzyna Ratusz, dr hab. Ewa Gondek, dr inż. Magdalena Maszewska
 6. Przeciwutleniacze w żywności – dr inż. Elwira Worobiej, dr inż. Beata Drużyńska, dr hab. Rafał Wołosiak
 7. System HAACP w przemyśle spożywczym – dr hab. Krzysztof Dasiewicz, dr inż. Lech Adamczak4
 8. Systemy zarządzania w laboratorium – dr hab. Jolanta Kowalska, dr hab. Ewa Majewska
 9. Właściwości teksturalne produktów spożywczych – dr hab. Agata Marzec
 10. Wykorzystanie roślin alternatywnych w przemyśle spożywczym – dr inż. Małgorzata Sobczyk
 11. Zioła, żywność i zdrowie – dr inż. Elżbieta Hać-Szymańczuk
 12. Żywność dla dzieci – dr hab. Stanisław Kalisz
 13. Żywność minimalnie przetworzona – prof. dr hab. Marta Mitek
 14. Walidacja metod analitycznych – dr hab. Ewa Majewska
 15. Woda jako składnik żywności – dr hab. Zbigniew Pałacha, prof.
 16. Zarządzanie zasobami ludzkimi – dr inż. Agnieszka Tyburcy

Fakultety 7 semestr:

 1. Alergeny w żywności – dr inż. Dorota Derewiaka, dr hab. Rafał Wołosiak
 2. Biotechnologiczne wykorzystanie bakterii octowych – dr inż. Lidia Stasiak-Różańska
 3. Kontrola i sterowanie procesami biotechnologicznymi – dr inż. Iwona Sitkiewicz
 4. Metody reologiczne w badaniu żywności – dr inż. Iwona Sitkiewicz
 5. Mikroorganizmy jako źródła składników bioaktywnych – dr inż. Anna Bzducha-Wróbel
 6. Percepcja sensoryczna żywności – dr hab. Agata Marzec
 7. Podstawy logistyki – prof. dr hab. Bogdan Klepacki5
 8. Polityka wyżywienia ludności – dr hab. Antoni Pluta, prof., dr inż. Anna Berthold-Pluta
 9. Przechowalnictwo żywności – warunki i zmiany w trakcie przechowywania – prof. dr hab. Marta Mitek
 10. Systemy zapewnienia jakości – dr hab. Jolanta Kowalska4
 11. Tłuszcze w technologii żywności – dr inż. Katarzyna Ratusz
 12. Wykorzystanie drożdży w technologii – dr hab. Edyta Lipińska
 13. Żywność specjalna – prof. dr hab. Krzysztof Krygier

1 limit wyboru min. 60 osób max. 75 osób (limit obejmuje wszystkie 3 kierunki)

2 nie oferowany studentom kierunku Bezpieczeństwo żywności, studentom kierunku Towaroznawstwo oferowany na 7 semestrze

4 możliwość uzyskania certyfikatu na zasadach podanych przez Kierowników przedmiotów

 

 

 

 

 

 

 

 

1 limit wyboru min. 60 osób max. 75 osób (limit obejmuje wszystkie 3 kierunki)

2 nie oferowany studentom kierunku Bezpieczeństwo żywności, studentom kierunku Towaroznawstwo oferowany na 7 semestrze

nie oferowany studentom kierunku Towaroznawstwo

4 możliwość uzyskania certyfikatu na zasadach podanych przez Kierowników przedmiotów

5 nie oferowany studentom kierunku Bezpieczeństwo żywności i kierunku Towaroznawstwo

 

 

Plan studiów stacjonarnych II stopnia – kierunek Towaroznawstwo
Semestr Przedmiot Godziny zajęć dydaktycznych Punkty ECTS
Wykłady Ćwiczenia Łącznie
tyg. w sem. tyg. w sem.
1 Determinanty jakości wyrobów 2 30 30 2
Towaroznawstwo żywności wygodnej i funkcjonalnej 2 25 2 25 50 4
Ekonomia menadzerska 2 30 30 2
Język obcy 2 30 30 2
Fakultet zawodowy 1 15 15 1
Standaryzacja i normalizacja 2 30 2 30 60 5
Towaroznawstwo przemysłowe – środki do produkcji zwierzęcej 2 30 2 30 60 5
Towaroznawstwo przemysłowe – środki do produkcji roślinnej 2 30 2 30 60 5
Towaroznawstwo roślin przyprawowycvh i leczniczych 2 25 2 25 50 4
RAZEM 185 200 385 30
2 Przedmiot specjalizacyjny I 2 20 3 45 65 5
Fakultet zawodowy 1 15 15 1
Giełdy towarowe 1 10 2 20 30 2
Kompleksowe zarządzanie jakością TQM 2 30 30 2
Polityka rolna i żywnościowa 2 30 30 2
Wychowanie fizyczne 2 30 30 1
Język obcy 2 30 30 2
Seminarium magisterskie 2 30 30 2
Statystyczna kontrol;a procesów 2 20 2 20 40 3
Techniki komunikacji i negocjacji 2 30 2 20 50 3
Zarządzanie produktem 2 30 30 2
Pracownia magisterska (4 tygodnie) 0 5
RAZEM 185 195 380 30
3 Przedmiot specjalizacyjny 2 2 20 3 45 65 5
Encyklopedia prawa – prawo gospodarcze 1 15 15 1
Fakultet humanistyczny 1 15 15 1
Fakultet zawodowy 1 15 15 1
Seminarium magisterskie 2 30 30 2
Praca magisterska 0 20
RAZEM 65 75 140 30
RAZEM II STOPIEŃ 435 470 905 90

Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -