III edycja szkoleń z projektu POWER

Zapraszamy do wzięcia udziału w III ostatniej edycji szkoleń w ramach projektu POWER, moduł2, zadanie12.

Do wyboru:
Warsztaty z zakresu kompetencji informatycznych (3x5h) i Warsztaty z zakresu kompetencji kluczowych istotnych na rynku pracy (8x5h) – limit 55 osób
lub
Certyfikowane szkolenia językowe z zakresu słownictwa specjalistycznego (9x5h) i Warsztaty z zakresu kompetencji kluczowych istotnych na rynku pracy (8x5h) – limit 19 osób

Dokumenty należy złożyć u koordynatora projektu w terminie 1 luty-19 luty 2021. Po zatwierdzeniu dokumentów przez koordynatora można wysłać podpisane dokumenty pocztą priorytetem na adres w stopce.

Na podstawie złożonych dokumentów (wraz z załącznikami, które są potrzebne dla dokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych na szkolenia. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane mailowo.

Pytania należy kierować do koordynatora szkolenia:
dr inż. Bartosz Kruszewski
Zakład Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż, Wydział Technologii Żywności
bud. 32, pok. 25 e-mail: bartosz_kruszewski@sggw.edu.pl
informacje

formularz danych osobowych

POWER regulamin naboru

informacja o statusie

oświadczenie uczestników

oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem

umowa uczestnictwa

wzór informacji o statusie

wzór oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem

wzór formularza danych osobowych

wzór umowy uczestnictwa

wzór oświadczenia uczestników