Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności SGGW!

41wnoz

Wydział Nauk o Żywności może poszczycić się najdłuższą w Polsce tradycją kształcenia w zakresie nauk o żywności. Nasze zalety to szeroki profil kształcenia, a także nowoczesne kierunki oraz specjalności, dostosowane do trendów na rynku pracy. Zajęcia prowadzimy w doskonale wyposażonych laboratoriach z unikalną aparaturą badawczą.

W roku 2014 studia na naszym wydziale zostały wyróżnione jako NAJLEPSZE STUDIA W POLSCE w kategorii kierunków o żywności i żywieniu (ranking PERSPEKTYW).

Prowadzimy trzy kierunki studiów:

Bezpieczeństwo żywności

Unikatowy kierunek studiów, który został uruchomiony 4 lata temu. Bezpieczeństwo jest najważniejszym atrybutem żywności. Każdy produkt spożywczy niezależnie od jego ceny musi być bezpieczny. U nas nauczysz się zarządzać bezpieczeństwem żywności „od pola do stołu”.

Szczegółowa charakterystyka kierunku, sylwetka absolwenta oraz program studiów

Technologia żywności i żywienie człowieka

Żywność stanowi podstawę życia człowieka. Sposób jej wytwarzania, kontrola jakości i droga, jaką przebędzie od producenta do konsumenta jest jednym z najważniejszych elementów współczesnej gospodarki. Rolą technologów żywności jest doskonalenie produkcji i jakości żywności. Nasi studenci i doktoranci są stypendystami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nasi absolwenci stoją na czele znaczących na polskim rynku firm.

Szczegółowa charakterystyka kierunku, sylwetka absolwenta oraz program studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Towaroznawstwo

Połączenie wiedzy ekonomicznej, marketingowej z wiedzą o produkcji jest kluczem do zarządzania w agrobiznesie.Kształcimy osoby o wszechstronnych umiejętnościach, potrafiących odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy.

Szczegółowa charakterystyka kierunku, sylwetka absolwenta oraz program studiów

 

Zapraszamy do obejrzenia Galerii „Wycieczka po wydziale”

 

Linki pomocne przy rekrutacji:

SGGW na FB

System Obsługi Kandydata

SGGW rekrutacja

www.maturzysta.sggw.pl

Kursy do matury KURSAR

Centralna Komisja Egzaminacyjna